+31 (0)88 - 700 1111
De Nederlandse Beroepsvereniging
voor Rijangstcoaches

Medicatie

Angstklachten en spanningsklachten leiden frequent tot gebruik van medicatie of het nuttigen van alcohol.
 
Overmatige angst voor het autorijden gaat in de praktijk niet zelden vergezeld met medicatiegebruik ter demping van de angstreacties. Chauffeurs, bijrijders, huisartsen, psychiaters, psychologen, overige hulpverleners hebben geen uniforme opvattingen.
 
Het tegenstrijdige is dat enerzijds medicatiegebruik effectief kan zijn bij het remmen van bepaalde angstreacties, terwijl anderzijds de rijveiligheid hiermee in het gedrang kan zijn. 
 
Opvallend in de dagelijkse praktijk is dat de afweging wel of geen medicatie te gebruiken vaak betrekking heeft op
 
  1. Het te verwachten of ervaren effect op de angstreactie.
  2. Opvattingen over het effect van medicatie op de algehele gezondheid en welbevinden bij langdurig gebruik. En veel minder op:
  3. De invloed van de medicatie op de rijveiligheid
 
In de voorschrijfcultuur van alledag is anti depressiva gebruik bij snelwegangst tgv paniekstoornis en betablokker gebruik bij rijexamenvrees gangbaar.
 
Richtlijnen van de apotheker om geen auto te rijden (zeker gedurende de eerste twee weken) worden zelden aangehaald als factor om rekening mee te houden. Het heeft er alle schijn van dat bijsluiterwaarschuwingen en gele stickers in de praktijk van alle dag weinig leiden tot gedragstverandering.
 
Rijangst ten gevolge van specifieke fobieklachten, tgv (restklachten) van burn-out of overbelasting, rijangst na ongeval reageren zelden positief op medicatie. Toch wordt bij deze groep vaak medicatie voorgeschreven.  
 
(door drs. Jan van den Berg, Psycholoog, Angstbehandelcentrum IPZO)

Geneesmiddelen en de wet

Rijden is strafbaar wanneer u een medicijn gebruikt waarvan u kunt weten dat dit de rijvaardigheid vermindert.

 
Bijwerkingen van medicatie

 

Er zijn richtlijnen voor medicatiegebruik en bijwerkingen.
 
  • Anti depressiva worden niet alleen bij depressie voorgeschreven maar ook bij angststoornissen in het verkeer.
  •  Betablokkers worden niet alleen bij hartkloppingen en te hoge bloeddruk voorgeschreven. Ook bij angst of black out voor het rijexamen wordt het vaak voorgeschreven.
  • Valiumachtige stoffen als oxazepam worden ook regelmatig gebruikt bij rijangst soms in combinatie met een anti depressivum.