+31 (0)88 - 700 1111
De Nederlandse Beroepsvereniging
voor Rijangstcoaches

Beroepscode

Het is een goede traditie dat dienstverleners en hulpverleners zich nadrukkelijk bezinnen op de aard van het werk en de relatie met cliënten. Integriteit van het contact is eminent. Een van de doelstellingen van het Rijangstlabel.nl als beroepsvereniging is daarin een belangrijke rol te spelen, door gedragsregels in te stellen die als richtsnoer voor het beroepsmatig handelen dienen.

De beroepscode dient tot waarborg van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het belang van de cliënt, van de Rijangst Coach en van andere betrokkenen.

De code is een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele Rijangst Coach. Anderzijds is het een informatiebron over wat van de Rijangst Coach in het algemeen kan worden verwacht en verlangd voor al degenen die te maken hebben met het professioneel handelen van de Rijangst Coach.

Daarnaast dient de beroepscode als maatstaf waaraan het handelen van de Rijangst Coach kan worden getoetst.

Rijangstlabel.nl kent een klachtenprocedure, waarvan iedereen gebruik kan maken die weet heeft van ethisch onjuist handelen door een Rijangst Coach die lid is van Rijangstlabel.nl.

De klacht wordt, met toepassing van het principe van hoor en wederhoor, behandeld door het Bestuur.


 

Begrippen

U kunt de begrippen hier downloaden of op de volgende pagina lezen »