+31 (0)88 - 700 1111
De Nederlandse Beroepsvereniging
voor Rijangstcoaches

Algemeen

Categorie indelingen bij rijangst

Rijangst komt voor in verschillende vormen. Rijangstvormen die veel voorkomen zijn hiernaast vermeld.

De verschillende vormen kunnen in combinatie voorkomen. Zo kan rijangst tgv faalangst samenvallen met rijangst tgv routinegebrek etc.
Rijangst Coaches worden getraind om veel vormen te kunnen begeleiden.

Rijangst: diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek

Veel aandacht voor rijangst gerelateerde problematiek betrof met name rijangst tgv ongevallen. De laatste jaren wordt er echter in een breder kader naar rijangst gekeken (Taylor et al, 2002).

Harde diagnostische inkadering van rijangstfenomenen lijkt niet altijd zinvol.
Ehlers (et. al 2002) concluderen in hun wetenschappelijk artikel dat binnen het handboek van diagnostiek (de DSM) rijangst vaak lastig is te categoriseren.

''We conclude that many driving phobics do not fit neatly into current DSM-III-R anxiety disorder categories, because they combine characteristics of Simple Phobia and Panic Disorder with Agoraphobia without meeting the criteria for either disorder.''

Het belang van diagnostiek is wel degelijk aanwezig omdat angsten tgv geheugeninprentingen (bv rijangst na ongeval) of situationele factoren (angst voor wegversmallingen) weer anders geintervenieerd worden dan overbelastingsklachten die met angst vergezeld gaan.

Het lijkt daarom ook zinvol om te kijken naar kenmerken van de angstgevoeligheid.

Focus gebieden zijn:

  1. Situationeel fobisch (bv tunnels en claustrofobische respons)
  2. Cognitief (cognities: bv angst om flauw te vallen bij paniek)
  3. Overbelasting (verkrampingsproblematiek, vaak met waarnemingsverwarring)
  4. Inprentingsgevoeligheid, beladen herinneringen (na ongeval, eerder controle verlies)

Soorten rijangstRijangst tgv paniekstoornis, vaak ook snelwegangst

Rijangst tgv overbelasting

Rijangst na beladen gebeurtenis en trauma

Rijangst ten gevolge van faalangst

Rijangst tgv routinegebrek

Rijangst tgv vaardighedentekort

Rijangst als bijrijder

Rijangst als gevolg van andere (angst)stoornis