+31 (0)88 - 700 1111
De Nederlandse Beroepsvereniging
voor Rijangstcoaches

Ouderdomsonzekerheden

Ouderdom op zichzelf lijdt veelal niet tot afwijkende vormen van rijangst. De diagnose en plan van aanpak zijn veelal gelijk met die van jongere chauffeurs. Toch is er bij ouderdom een extra factor om rekening mee te houden, te weten de ouderdomsonzekerheden.

Ouderdomsonzekerheden beginnen geleidelijk aan in het leven. Waar je b.v. bij gladheid op je 40 e nog op de fiets blijft zitten, gaan 60 jarigen er naast lopen of blijven thuis. Dit verschijnsel van voortschrijdende voorzichtigheid zie je op veel levensterreinen terug, ook bij het autorijden. De beperkingen als gevolg van ouderdom dienen te leiden tot zgn functionele vermijding. M.a.w. je verkeersdeelname dient aangepast te zijn aan je beperkingen.

Uit onderzoek blijkt dat overmatige angstgevoeligheid bij ouderen / bejaarden middels therapie en ondersteuning verholpen of verbeterd kan worden, net als bij ''jongeren''. Ouderen blijken onevenredig vaak geen passende begeleiding te krijgen. Waar het gaat om rijangst bij ouderen is het aannemelijk dat deze trent ook bestaat.

Bij veel rijangstige ouderen geldt daarentegen dat de behoefte om mobiel en aktief te blijven vaak groot is. De druk van buitenaf is weliswaar minder groot omdat vermijdingsgedrag bij ouderen is meer geaccepteerd wordt door de omgeving.

Bij ouderdomsonzekerheden in het verkeer is het wijs te kijken waar de chauffeur wel / niet functioneel vermijdt. Overmatig bange chauffeurs op leeftijd, kunnen veelal baat hebben bij angstbegeleiding op maat.

Routines en vaardigheden getoetst:

In Nederland is er enige ondersteuning voor ouderen, waarbij onzekerheden tijdens het autorijden zich voordoen. Projecten (vaak "BROEM-dagen" genoemd) worden per gemeente georganiseerd, meestal door de lokale afdeling van VVN of door een ouderenorganisatie. Deze bieden dagen voor ouderen om hun functioneren en verkeerskennis te toetsen.