+31 (0)88 - 700 1111
De Nederlandse Beroepsvereniging
voor Rijangstcoaches

Trauma ptss

Na beladen gebeurtenissen kan rijangst optreden. Het zien of meemaken van een ongeval kan langdurige klachten uitlokken. Dit kan zelfs de vormen van een trauma aannemen.

Een ongeluk meemaken kan een heel ingrijpende gebeurtenis zijn. Veel mensen hebben daarna met angst te maken.

Het kan zijn dat je bang bent geworden nadat je een ongeluk hebt gezien of bijrijder bent geweest. Het kan zijn dat je slachtoffer of veroorzaker van een auto-ongeluk bent of bang bent voor een ongeluk terwijl je geen traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt.

Verkeerstrauma kan verstrekkende gevolgen hebben

Het meemaken van een ongeluk kan je leven en je gevoel tijdens het autorijden sterk veranderen. Prikkelbaarheid, schrikreacties, paniek, vermijding, woede-uitbartsingen komen bij getraumatiseerde mensen veel voor. Bij intensieve nareacties na een ongeval spreekt men bij aanhoudende klachten vaak van een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

Binnen het beroepsvervoer lijdt verkeerstrauma vaak tot functieverandering of verlies van de baan.

Behandeling van rijangst na een ongeval kan gespecialiseerde psychologische interventie vereisen, naast rijangst coaching. Dit geldt ook voor veel andere rijangst vormen.Trauma en gevolgen

Volgens verschillende studies heeft ongeveer een kwart tot bijna de helft van ernstige verkeersslachtoffers tot vijf jaar na een ongeval nog te kampen met negatieve medische of psychosociale gevolgen (Vingilis et al., 1996). Medische negatieve gevolgen kunnen bestaan uit een vermindering van fysiek functioneren of een specifieke lichamelijke handicap.

Ook specifieke vermogens, zoals geheugen, waarneming, reactietijd, aandacht en informatieverwerking, kunnen zijn verminderd. Negatieve psychosociale gevolgen kunnen bestaan uit verminderde capaciteit tot werken, slapeloosheid, rijangst, angst voor auto’s en verkeer, en verminderde sociale contacten.
(bron: http://www.swov.nl/rapport/R-2008-15.pdf)